Styremøte i Melhus IL tirsdag - 19. november 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 3. Des 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 55/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 17. september 2019 
 • 56/19 – Kandidater til æresbevisninger 
 • 57/19 – Søknad fra Melhus Ski om støtte til dekning av utgifter ifm. nytt skianlegg 
 • 58/19 – Nye økonomirutiner fra 2020
 • 59/19 – Hallfordelingen/Melhus idrettsråd – orientering om status
 • 60/19 – Gruva – rutiner for utleie/renhold – klage fra trimavdelingen
 • 61/19 – NIF – digitalisering – orientering
 • 62/19 – Trygg klubb for barn – alkoholforebygging 
 • 63/19 – Medlemskontingent – medlemsregistrering
 • 64/19 – Kandidater til verv i Melhus Idrettsråd
 • 65/19 – Nye Gruva – klubbhus for hele idrettslaget
 • 66/19 – Status oppfølgingssaker
 • 67/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.