Ildsjel Melhus 2022

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Sep 2022

Årets ildsjel fra Melhus 2022

Melhus Idrettsråd har utnevnt Geir Christian Lunde som årets ildsjel i Melhus. Geir Christian har vært engasjert i Melhus Fotball både som trener, sportslig utvalg og som en av primus motorene bak Melhus Cup. Les hele begrunnelsen fra Melhus Idrettsråd under bildet. Melhus Idrettslag gratulerer. Vel fortjent!!!Om vinneren/Idrettsrådets begrunnelse

Geir Christian Lunde tilhører Melhus Idrettslag.

Han har over 20 år i Melhus Fotball jobbet med ulike verv, prosjekt, oppgaver og ikke minst vært endel av et fantastisk team som har bygd opp Melhus Cup (ogBankhallen 3v3 Cup) tilTrøndelags klarte beste cup(er). 

Han har i tillegg til cupene, vært trener for aldersbestemte lag fra fra før år 2000 og lede et jentelag til kvartfinale i Norway cup i 2006. Han har i tillegg vært med i sporslig utvalg i Melhus fotball en periode

Selv om hans barn ikke er aktive i barne/ungdomsidretten lenger i Melhus IL, stiller han opp hvert år som ansvarlig for kampoppsett i Melhus Cup. Han har vært med nesten hvert år i cupens historie og bruker utallige timer hver sommer for å sørge for at hvert lag som deltar i cupen får det best mulig sportslig sett.

Geir Chr alltid lagt mye sjel, ære, energi og tid i at det skulle bli et godt kampoppsett for alle lag, og håper at mange har blitt fornøyd med dem

Han starter rett etter årsskiftet med å planlegge cupen i august og har vært en sentral aktør i å få antall lag til å øke fra 90 lag i 2011 til 230 lag i 2022. Ser man på hvor mange lag som velger å komme igjen år etter år skjønner man at det er mye riktig i det

Geir Chr sier selv : Grunnlaget for påmeldingstallene neste år legges i årets cup.

For en økning og for ensolskinnshistorie han har vært med å skapt, lokale medier har beskrevet cupen som Melhus svar på «Norway Cup»

Han har gjennom sin rolle i Melhus Cup blitt et Cuporakel med teft for logistikk, sportslig framstilling og motstand, opptatt av barnefotball og fotballglede

Det kan nevnes:

Han sørger for at kampoppsettet blir best mulig for hvert lag

At gjestende lag med lang reisevei får kamper midt på dagen i stedet for på starten/slutten av dagen

At lag på venteliste får delta med å aktivt ringe rundt og skaffe flere motstandere

At banene til lagene er nære hverandre slik at det blir lett å orientere seg

At lagene får god informasjon før cupen

I tillegg til hedersprisen har Melhus idrettsråd fullmakt fra årsmøtet til å gi en økonomisk pengegave til vinneren av årets ildsjel i Melhus kommune.

Prispengene må årets ildsjel gi til et idrettslag som ildsjelen selv bestemmer.

Idrettsrådet kan gi inntil 10.000 i pengegave ut fra økonomien til rådet.

Styret i Idrettsrådet har i år vedtatt i år å dele ut kr 10.000.- til det idrettslaget vinneren av årets ildsjel velger.

Hvordan velges Årets Ildsjel?

Årets Ildsjel er en hederspris for fortjenestefullt arbeid for idrettens sak


Kriterier som gjelder alle priser:

En god representant for trøndersk idrett

Et forbilde for andre

En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell

En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø

En innsats for fysisk aktivitet og god helse

En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur

Et arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor

Vår visjon skal speiles av vinneren/vinnerne - Trønderidretten, flest i bredden og best i toppen

Idrettsrådet i Melhus gratulerer Geir Christian Lunde


Sakliste årsmøte Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Jun 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag  

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. januar 2019.  

Årsmøtet avholdes den 9. juni 2020 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.  


Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Velge dirigent   

Sak 3: Velge referent   

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen  

Sak 6: Godkjenne saklisten   

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

        Sak 10.1 Vedta ny lovnorm og endringer tilpasset Melhus idrettslag

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg:  

         14.1              Arbeidsutvalget  

         14.2              Kontrollutvalg

         14.3              Revisor    

         14.4             Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

         14.5              Valgkomite  

         14.6              Husstyret  

         14.7             17. mai fanebærer og 2 fanevakter  

  

 Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Idrettslag 
Støtt skiavdelingens fantastiske arbeid

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 21. Mar 2020

Hei! 

Håper mange nyter det fine skiføret vi har nå. 

Det har jo vært litt i media i det siste om at idrettslag merker perioden vi er inne i økonomisk, Melhus Ski er ikke noe unntak for vi skulle forrige helg egentlig arrangert skirenn for 170 unger, en inntekskilde gikk tapt. I tillegg har vi fått en ekstra regning fra kommunen på 131 000 som vi ikke hadde planlagt for. 

Noen mener sikkert vi burde forstått at regningen kom men vi mener det blir helt feil når vi legger ned så mye frivillig arbeid i folkehelse og barns aktivitetstilbud. Saken står omtalt i Trønderbladet. 

Vi håper derfor det vil gis bidrag pr vipps til nr 506903 slik at vi opprettholder skisporene ut sesongen. 

Vi skal selvfølgelig stå på for å finne penger til å utvikle Skjetnmyra videre, både ny tidtakerbu, gapahuk i skileiken, større parkeringsplass, kulvert istedet for smale skibrua og nye lys i lysløypa står på ønskelisten. 

Vi er også i tett dialog med skytterne om å oppruste skytterhuset, kanskje kan vi ha en åpen kafe der innimellom 😉 Vi har ståpåvilje og interesse i å løfte Melhus Ski frem og skape skiglede for alle så håper et lite bidrag på vipps kjennes riktig for flere! Nr 506903. Takk 😎
Informasjon fra styret

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

På grunn av de iverksatte tiltakene fra myndighetenes side i dag, har styret i idrettslaget hatt møte og diskutert hva dette betyr for driften og aktiviteten på kort og lang sikt.

På møtet ble følgende besluttet:

  • Melhus Idrettslag følger myndighetenes og idrettsforbundets retningslinjer og stenger all organisert aktivitet (trening og konkurranser) i idrettslagets regi så lenge det anbefales.
  • På bakgrunn av dette har vi i dag stengt ned anlegget i Gruva og klubbhuset i Gruva. Bankhallen har meddelt at denne stenges 12/3.
  • Alle avdelinger i idrettslaget tar en gjennomgang og vurderer konsekvensene dette har for driften, planlegger og iverksetter nødvendig tiltak.
  • Årsmøtet utsettes inntil videre og nytt tidspunkt vil bli vurdert rett etter påske.
  • Styret i hovedlaget har opprettet interne rutiner for informasjon og kommunikasjon.
  • Informasjon til medlemmene vil skje på websidene og Facebook.
  • Styremøtene i hovedlaget går som vanlig, men elektronisk.


Styret i idrettslaget oppfordrer alle på det sterkeste å bli med på dugnaden for å redusere omfanget av spredning av smitte.

Så kan vi om en stund igjen utelukkende fokusere på å spre idrettsglede for alle!
All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

I tråd med Norges idrettsforbund og myndighetenes beslutninger avlyses all aktivitet i idrettslagets regi med umiddelbar virkning.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.