Styremøtet Melhus IL - 17. oktober 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Okt 2016

Arbeidsutvalget møter kl. 1900

Hovedstyret møter kl. 2000

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/37 – Godkjenning av referat fra styremøte 20/6-16 og 19/9-16
  • Referat fra 20/6 følger vedlagt.
 • 16/38 – Medlemsregistrering
  • Hvordan ligger vi an?
 • 16/39 – Forsikringssak
  • Tyveri av lykter på tråkkemaskinen i Skjetnemarka.
 • 16/40 – Utleie av Gruva
 • 16/41 – Elektroniske betalingsløsninger
  • Handball ønsker å ta i bruk mCash
  • Bruk av andre betalingsløsninger som Vipp’s, ValYou og MobilePay
 • 16/42 - Rapportering fra avdelingene


Oppfølgingssaker

 • 16/34 – Forsikringssak
  • Brannen hos Keiserås og idrettslagets utstyr som var lagret der
  • Jfr. oppdatering av forsikringsobjekter i idrettslagets forsikringer
 • 16/35 – Klubbhåndbok
  • Er det et behov for dette i Melhus IL?
  • Har vi gode dokumenterte rutiner for administrasjon og drift av lag/avdelinger som gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt?

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.
Styremøte Melhus IL - 19. september 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 20. Sep 2016

Arbeidsutvalget møter kl. 1900

Hovedstyret møter kl. 2000

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/32 – Godkjenning av referat fra styremøte 20/6-16
 • 16/33 – Medlemsregistrering
  • Viser til temamøte i august og utsendte referat fra dette møtet. Vi trenger å diskutere og ta beslutning på:
   • Ansvar og roller for medlemsregistrering, oppfølging og betaling av medlemskontingent
   • Omfang og bruk av medlemsregisteret – felles løsning for hele idrettslaget vs. differensiering.
   • Betalingsløsninger knyttet til medlemskontingent.
   • Betaling/fakturering av aktivitetsavgift – bruke samme løsning eller fortsette som med dagens løsning.
   • Avklaring forholdet mellom Melhus og Gimse når det gjelder håndball og aktivitetsstøtte.
 • 16/34 – Forsikringssak
  • Brannen hos Keiserås og idrettslagets utstyr som var lagret der
  • Jfr. oppdatering av forsikringsobjekter i idrettslagets forsikringer
 • 16/35 – Klubbhåndbok
  • Er det et behov for dette i Melhus IL?
  • Har vi gode dokumenterte rutiner for administrasjon og drift av lag/avdelinger som gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt?
 • 16/36 - Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.
Styremøtet Melhus IL - 20. juni 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Jun 2016

Kaller inn til styremøtet i Gruva mandag 20. juni.

Arbeidsutvalget møter kl 1900

Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/24 - Godkjenning av referat fra styremøte 25/4-16
 • 16/25 - Forsikringer
  • Underslagsforsikring. Jfr. krav til idrettslag er vi pålagt å ha underslagsforsikring.
  • I tillegg har vi et behov for å gå igjennom eksisterende forsikringer for å se på om disse er i tråd med de behov vi har pr dd.
   • Her kan det være nye anleggsmidler, utrangerte anleggsmidler, verditakst eiendommer+++
 • 16/26 - Mobile betalingsløsninger
  • Retningslinjer og bruk av mCash, Vipps, MobilePay
 • 16/27 - Medlemsbladet
  • Fastsette siste frist for innsending av innhold og mål om utsendelse rett etter skolestart?
 • 16/28 - Medlemsregister
  • Her har vi behov for å sette ned en arbeidsgruppe som må jobbe med dette til høsten. Frist for etablering av godkjent medlemsregister er 31/12-16.
  • Forslag til representanter i arbeidsgruppen: fotball, håndball, sekretær, kasserer og leder.
 • 16/29 - Lys i Gruva – finansiering
  • Egen sak presenteres på styremøtet. Avhenger av avklaringer med MelhusBanken.
 • 16/30 - Fritak treningsavgift
  • Har mottatt søknad om fritak for treningsavgift hvor fotball søker hovedlaget om kompensasjon. Har vi klare retningslinjer? Kan vi få refundert dette fra kommunen?
 • 16/31 - Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.

Vedlegg: Møteplan høst 2016/vår 2017 og oppgavefordeling arbeidsutvalget.
Styremøte mandag 25. april 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Apr 2016

Da er det på tide å konstituere oss.

Kaller inn til styremøtet i Gruva tirsdag 25. april


Arbeidsutvalget møter kl 1900


Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

 • Konstituering og arbeidsfordeling
 • Idrettsregistreringen
 • Gauldal Arena AS – forkjøpsrett aksjer
 • Økonomi
  • Rapportering
  • Forsikring
 • Enklere idrettslag
  • Nye retningslinjer
  • Medlemsregistrering
 • Møteplan vår/høst 2016
 • Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene må sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.

Er det skifte av verv i avdelingene og andre skulle hatt innkallingen, videresend den til rette vedkommende og gi meg tilbakemelding om riktig kontaktperson.
Årsmøte i Melhus idrettslag 2016, tirsdag 15. mars kl 20.00 i Gruva.

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Feb 2016

Det innkalles til årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva tirsdag 15. mars 2016 kl 20.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Tor Bjøru, epost t-bjoeru@online.no, innen tirsdag 1. mars 2016.


Vel møtt!

Hovedstyret i Melhus IL

Blide ledere

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 27. Jan 2016

Fra styremøtet den 26. januar 2016.

Fra venstre: Roy Åge Østerås, Inger Mærk, Rune Øritsland, Øyvind Haugen, Marit Øyås Leer, Klara Storler, Siri Thue og Tor Bjøru (leder). Foto: Stein Ivar Foss.
Nye hjemmesider

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 24. Jan 2016

Melhus IL har fått nye hjemmesider, med ny design og bedre layout. Etter hvert vil alle avdelingen ha samme "look", slik at medlemmene kan kjenne seg igjen både på sidene for hovedlaget og avdelingene.

På hovedlagets sider vil det informeres om saker som angår hele laget, samt at vi vil forsøke å linke til nyheter på de enkelte avdelingene.

Ønsker alle et godt aktivt år!

Hovedstyret.
Test

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Jan 2016

Hei alle sammen


Dette er en test på blogginnlegg for Hovedstyret.


Ved publisering av innlegg her kan man holde innlegget internt for Hovedstyret, eller man kan publisere det på de ulike nyhetssidene for de ulike lagene som er med i løsningen. I tillegg kan man også dele innlegget direkte på Facebook.