Styremøte Melhus IL - tirsdag 21. mai 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Mai 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 27/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 23. april 2019
  • 28/19 – Klubbhuset Gruva – oppfølging av sak 21/19 - vedlikehold
  • 29/19 - Oppfølging sak 25/19 – Saker og informasjon fra idrettsforbundet
  • 30/19 – Melhus kommune – tilbakemelding Friluftsplan 2019
  • 31/19 – Bruk av klubbhuset – innspill fra Trimavdelingen
  • 32/19 – Melhusbanken – digital dugnad 2019 - https://digitaldugnad.melhusbanken.no/
  • 33/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.