INTERNASJONAL SENIORDANS

Postet av Melhus IL - Trim den 1. Feb 2016

SENIORDANS ER TOPP

FOR HODE, SJEL OG KROPP.

Seniordans er en forholdsvis ny danseform. Den oppsto i Tyskland i begynnelsen av 1970-årene. Etter hvert spredte den seg til mange land i Europa. Forbundet Seniordans Norge ble stiftet 29.09.1994 og har nå ca 11.000 medl. I Sør-Trøndelag er det godt over 1100 medlemmer i alderen 55 til godt over 80 år. Og i Melhus kommune er det 7 ringer med til sammen 150 dansere. Seniordans er fin trim både for hode, sjel og kropp. Det danses etter en viss ”oppskrift”, der signalene må sendes fra hodet og ned i beina. Så her må konsentrasjonen være på topp. Og så er det ikke som i tradisjonell dans der en må ha en partner av annet kjønn. Her danses ”rød” og ”blå” uavhengig av kjønn. Det danses tango, vals, swing, reel, polka, hambo, samba, schootis, foxtrot, reinlender, rumba og senior-Rørospols i ring med stadig nye partnere. Vi har også flere fengende formasjonsdanser på repertoaret. Line-dans og ROUNDS er forholdsvis nye danseformer som har blitt svært populære.

Vi danser en liten time, så blir det kaffe/te med någgå attåt. Tid til en hyggelig prat blir det også før vi tar neste økt. HAR DU LYST TIL Å BLI MED?

Ta kontakt med:Det danses

Gladdansen I/Melhus IL v/Aud Lunde Solem, tlf. 971 22 657. Tirsd. 11 - 13

Gladdansen II/Melhus IL v/Gunnar Hegstad, tlf. 99539769. Mand. 11 - 13

Horg Gladdans v/ Peder Evjen tlf. 913 02 279 Mand. 16 - 18

Hølondaringen v/ Astrid Grøtan tlf. 906 65 667 Torsd. 1015 - 1215

Kvålsringen,v/ Harald Sterten, tlf. 926 29 915 Tirsd. 11 - 13

Melhusringen v/Kari Brein Melhuus tlf. 951 32 520 Onsd. 10- 12

ROUNDS v/Inger Prytz: tlf. 901 72 429 Onsd. 1830 – 2030

i kjelleren på Rosmælen skole.

Gladdansen - 10-årsjubileum

Postet av Melhus IL - Trim den 1. Feb 2016

Fra 10-årsjubileumet

Fredagskvelden den 28. oktober 2011 var 85 danseglade seniorer samlet i en fint pyntet festsal i Ler samfunnshus. 10-års jubileum for Gladdansen i Melhus skulle feires. Alle dansegruppene i Melhus var inviterte og samtlige 6 grupper var representert med dansere. Melhus kommune er kjent for stor aktivitet innenfor seniordansen og i forhold til folketallet en av de mest aktive kommunene i hele landet. En har også lykkes med å få med flere karfolk enn i mange andre dansegrupper.

Aud Lunde Solem ønsket velkommen og ledet festen. Det ble servert gryterett og kaffe og bløtkaker. Trygg hadde diktet velkomstsang for anledningen. Ragnhild Omdal hadde skrevet 10-års beretning for gladdansen som ho las opp for forsamlingen.

Jubileumsberetning og sanger: klikk her

Leder Aud Folgerø hilste fra regionen og overrakte blomster. Hun ga ros til dansegruppene i Melhus for stor aktivitet. Det ble gjort ekstra stas på Gunvor Onsøyen og Ragnhild Omdal som var de to første danselederne i Gladdansen og gjorde et grunnleggende arbeid for å rekruttere dansere. De er fortsatt er i full aktivitet som danseledere. De fikk varm takk, applaus og gaver for innsatsen. Trygg Hansen skriv i velkomstsangen:

Det var a Ragnhild som startet hele ballet,
og fikk a Gunvor også te å føle kallet,
og etter kvart så vart det fleir` enn to i tallet
som laga skallet
som ligg i bunn.

Det var helsinger og gaver fra de inviterte dansegruppene, solosang av Svein Omdal og sang av Gladdansens egen kvartett.

Det oppsatte danseprogrammet på 12 danser ++ ble gjennomført med bravur før en vellykket og trivelig kveld ble avsluttet. Stor takk til Audhild, Gerd, Kjersti og Solveig for arbeidet med forberedelser og gjennomføring av festen.