Høstdag i Vassfjellet søndag 22. september 2019

Postet av Melhus IL - Trim den 13. Sep 2019

HØSTDAG I VASSFJELLET SØNDAG 22.09.19


VASSFJELLHYTTA

ÅPEN FOR SERVERING 11 – 16.

Natursti, hesteskokasting.

Premiering.


Muligheter for grilling

Bomveien fra Kvål åpen 09-17

 

Merket fra Løvsethaugen, Vasstanken og Rye.

 

VELKOMMEN!

 

ARR.: MIL TRIM i samarbeid med Trondheimsregionens friluftsråd, Statskog og Skogselskapet i Trøndelag.


 
MIL TrimTrondheimsregionens friluftsråd
face.jpg@miltrimface.jpg@trondheimsregfriluft

insta.jpg#utitrøndelag
Vassfjellhyttas histore

Postet av Melhus IL - Trim den 20. Sep 2018

Vassfjellhyttas historie

25 ÅR I MELHUS IDRETTSLAG, TRIMAVD. SITT EIE.

Vassfjellhytta var opprinnelig et forsamlingshus på Kotsøy i Midtre Gauldal kommune. Huset ble kjøpt av «Eldreutvalget» i Melhus idrettslag i 1956 for kr. 7.250,-. Riving og transport foregikk høsten 1956 og våren 1957 og materialene lagret på Rønningsgjerdet. Tomtespørsmålet var ikke så lett å bli enige om, og penger måtte skaffes. I 1959 ble det dannet et andelslag, « A/L Vassfjellhytta», og det ble tegnet andeler på kr. 50.-.

Andelseierne ble enige om å legge hytta innerst i Lenadalen. Transport av materialene ble gjennomført 5. og 6. januar 1960 med traktorer, 31 lass i alt. Den 31. januar 1960 var materialene på plass og tomta planert. Allerede vinteren 1961 kunne hytta holde åpent i påska, og skiløpere i alle aldre viste stor interesse for det nye samlingspunktet i Vassfjellet. Mindre arbeider med hytta pågikk i mange år framover og den offisielle åpninga ble først holdt 22. august 1965 med ca. 70 tilstede. I 1966 ble det vedtatt påbygging av hytta. En 2. etasje ble bygd over kjøkkenet og ca. 1,5,m over peisestua for å kunne gi 16 sengeplasser. Nytt takbelegg og ytterkledning har hytta fått etter den tid. 

Hytta ble holdt åpen for turfolk fra sist i februar til over påske og besøket var enkelte år veldig bra. I en 10-års-periode ble det hver Palmesøndag arrangert slalomrenn «Vassfjellhytta Kandahar Cup». Og på en av høytidsdagene holdt en av prestene i bygda andakt. Det hendte at det møtte så mye folk at andakten måtte holdes utendørs.

Høsten 1992 kontaktet styret i A/L Vassfjellhytta Trimavdelinga i Melhus Idrettslag med forespørsel om laget hadde interesse av å overta hytta og stå for drifta med det for øye å fremme interessen for friluftslivet i bygda.

Responsen var positiv og etter et par møter med andelseierne ble følgende avtale enstemmig godkjent: «Andelslaget Vassfjellhytta» overdrar herved Vassfjellhytta med inventar og uthus i Lenadalen til Melhus Idrettslags trimavdeling mot overtakelser av andelslagets kassakreditt i Melhus Sparebank på kr. 14.318,-.

Styret i trimavd. måtte så sørge for å opprette ny festekontrakt. Kontrakten ble tinglyst 21.91.93 og gjelder for 40 år.

Da overtakelsen var klar, ble det valgt et hyttestyre: Leder Sverre Stendahl, sekretær Jens Olav Singstad, kasserer Grethe Indseth, medl. Sivert E. Skotvoll og Per Aasen. Det var behov for et betydelig restaureringsarbeid. Styret startet straks med  planleggingen. Og Per Aasen utarbeidet tilstandsrapport og kostnadsoverslag. Det var nødvendig med utbedring av fundamentet, isolering av yttervegger, nytt utvendig tak, nye vinduer og ny ytterdør, maling utvendig, vedboden og WC’n var også moden for utskifting. 

Det ble sendt søknad om STUI-midler. Kostnadene var beregnet til 202.853,-. Den 22.05.95 meldte Sør-Trøndelag fylke at søknaden var imøtekommet med en bevilgning på kr. 68.000,- 

Forberedelsene til restaurering startet tett etter påske -95.  Vinduer, ytterdør, isolasjonsmaterialer, lekter, ytterpanel, m.m. ble bragt opp til hytta. I tida 2. – 14 okt.. ble så selve byggearbeidet gjennonført. Utskifting av vinduer i 1. et., isolering, ytterpanel, beising av vinduer og ytterpanel, maling av kjøkken og rengjøring. Over 20 frivillige stilte opp og til sammen ble det utført over 600 dugnadstimer. 

I 1998 ble utedoen revet og ny satt opp og i 2000 ble nytt uthus bygd like nedenfor den gamle vedbua. Begge disse byggene er solid bygget i regi av Sverre Stendahl i gammel norsk byggestil. Innendørs skjer det stadig forbedringer: Nye gardiner, ny serveringsdisk og solcellepanel som sørger for lys  i peisestua. Det er investert i aggregat, propankomfyr, ny komfyr m.m. på kjøkkenet. Alt dette gjør det enklere for de som stiller opp som vertskap.

Hytta er åpen for servering 20 – 22 søndager i året. Og vertskapet sørger for servering av kaffe, te, vafler, saft, svelerog pølser til de besøkende. De rydder, vasker, vedkassen fylles opp med ferdigkløyvd ved, inkl. opptenningsved. Hytta skal forlates i minst like god stand som den var ved ankomst.

Alle disse investeringene har vært mulig takket være bevilgninger fra trimavd., STUI-midler,

tilskudd fra MelhusBanken, Grunneierlaget og Trondheimsreg. Friluftsråd. I tillegg har privatpersoner og forretningsdrivende gitt mye av inventaret. De fine stolene rundt peisen er gitt av MelhusBanken. Størst verdi har likevel dugnadsinnsatsen både til drift og vedlikehold.

Styret i jubileumsåret består av leder Bente Tevik Hagen, sekretær June Steffensen, medlemmer Arild Granmo, Atle Martin Hagen, Rune Bergsmyr og Benny Øverland.