Årsmøte 2024

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 21. Jan 2024

Til medlemmene i Melhus Idrettslag

                                                                                                                                                                           08.04.2024

Innkalling til fortsettende årsmøte i Melhus Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes onsdag 17.04 kl 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Gjenstående saker er 14.1.


Sportslig hilsen

Hovedstyret MIL

-------------------------------------------------------------------------------

Til medlemmene i Melhus Idrettslag

21.01.2024

Innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.03 kl 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03 til leder@melhusil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag, Simen Bruheim, kontaktes på telefon 40849074 eller e-post leder@melhusil.no

Filer:

Innkalling 2024.pdf

Forslag til sak til Årsmøte.docx (vedlegg - .s)

Saksliste 2024.pdf

Sak 10.1.pdf

Sak 10.2 Kjøp av løypemaskin.pdf

Årsberetning 2024.docx

Budsjett-2024.xlsx

Kontrollkomite 2024 signert.pdf

Sak 11 - 2024.pdf

Melhus idrettslag årsregnskap (2).pdf

Revisjonsberetning_melhus_IL.pdf


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Idrettslag

Et bilde som inneholder tegningAutomatisk generert beskrivelse

 

 


125 år - Hovedstyrets spalte

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Des 2023

Hovedstyrets spalte

Melhus Idrettslags historie er lang og til dels brokete, men heldigvis gjorde 100 års komiteen en glimrende innsats i å samle trådene fra årsmøter, nyheter og medlemsblad. Vi har forsøkt å etterstrebe den samme innsatsen og dagens avdelinger har denne uken publisert sin historie på hjemmesider og SoMe som idrettslaget gledelig viser fram for lesning.

For hovedstyrets del har vi de siste årene hatt særlig fokus på en ting: Å fortsette å samle idrettslaget «i ett hus». Arbeidet har resultert i nyetableringer som er gjeldende for hele idrettslaget som; ny logo, etablering av Klubbhåndboka, godkjent kleskolleksjon for alle grener, fellesområde for hjemmesider, nytt medlemssystem og Melhus Idrettsfestival//Melhusmila. Sistnevnte – en braksuksess - med fokus på barneidrett hvor idrettslaget viser hvilke aktiviteter vi tilbyr med lavterskel som nøkkelord.

I skrivende stund viser medlemssystemet 1640 medlemmer. Medlemmene er spredt i de 11 ulike avdelingene våre og benytter private og offentlige idrettsanlegg i nedre Melhus, der vi har en unik samlokalisert skole- og idrettsarena på vestsiden av Gaula som er lett tilgjengelig. Dette har styrket vår satsning når det gjelder idrettsanlegg og økende antall medlemmer opp gjennom åra. Vi bor i en kommune som setter idretten høyt og som har kunnskap som hjelper oss i tunge prosesser og krav fra NIF der spisskompetanse trengs. 

Til tross for at Melhus Idrettslag har kostbare private eiendommer i klubbhus og fotballanlegg i motsetning til flere andre idrettslag i kommunen har vi etablert oss godt økonomisk og kan drifte både breddeidrett og toppidrett i våre avdelinger. De siste fire åra har likevel vært utfordrende med eksterne faktorer som pandemi og nå dyrtid som dessverre begrenser noe av satsningsområdene våre. Likeså har vi holdt treningsavgiftene nede over lang tid på grunn av at MIL gjennom visjonen vår ønsker å nå ut til alle som ønsker å delta i idrett.

Å gå med MIL-logoen over hjertet skal derfor bety noe. Det er det som er spesielt i å være med i et felleskap – det forplikter og gir medlemskapet en verdi. 

De neste 125år ...

At erfaringer hittil vil være grunnlaget for de neste 125 åra er jeg ikke sikker på. Samfunnsutviklinga og den moderne verden vi lever i går så fort at fremtida allerede har vært her. Forskning viser at aktivitetstrendene og -mønstrene blant yngre er i utakt med den norske idrettsmodellen. Trendene som settes av stort sett ungdom endrer seg stadig og nye idretter springer ut fra de tradisjonelle. I bakgrunnen jobber kulturdepartementet og NIF stadig med nye løsninger som skal tilrettelegge for innovative løsninger hvor økning av aktivitetsnivå og felleskap skal etableres gjennom nye aktivitetsanlegg.

Dette tyder på at den organiserte breddeidretten går mot å legge til rette for en framtid hvor brukermedvirkning fra yngre, digitalisering, behovsriktige idrettsanlegg og tverrfaglig kompetanse trengs mer nå enn noen gang før. NIF jobber febrilsk med å henge med i utviklinga og er påskrudd for å skape løsninger for deltagelse og drift i organisert idrett, samtidig som at det skal koordineres med andre fritidsaktiviteter for barn og ungdom i en hektisk hverdag. Arbeidet sørger for at helsefordeler, fysisk aktivitet og felleskap også dreier seg om å skape et fristed – en utkobling fra hverdagen - for barn og ungdom, hvor utvikling, læring og mestring er knutepunkta. 

Og som grunnfjellet under isen står de frivillige som drifter Melhus Idrettslag. Ikke noe av idrettslaget hadde vært her om det ikke var for dere. Vi i hovedstyret ser godt at dugnad er naturlig rotfestet i idrettslaget og vi ønsker å drive idrettslaget i en tradisjonell, men fremtidsrettet kurs. Noen av medlemmene våre har utmerket seg med hedersbevisninger, de er listet opp på våre hjemmesider.

Men ikke alt endrer seg. Selv om Melhus Idrettslag de siste 25 åra har fått nye ideer og skapt nye virksomheter i takt med samfunnsutviklinga, ser vi at dugnadsånden lever i beste velgående og at de idrettene som var populære før har omtrent like mye oppslutning i dag. Derfor vil selve grunnmuren i idrettslaget fortsatt bygges på visjonen vi har hatt i alle år. Dette vil være like viktig for oss i framtida og vil være ledestjernen vår framover.

Vår visjon er: Idrettsglede for alle.

Velkommen til oss.

 

Simen Bruheim

Leder Melhus Idrettslag 2020 -                                                  09.12.2023 - Melhus

 

Hovedstyret 2023 MIL

Marit Leer, Kjellaug Krogh, Hilde Gråbak Lian, Jens Kristian Auke, Frank Brudal og Simen Bruheim.Resultatliste Melhusmila 2023

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Sep 2023


Melhus IL takker for oppmøte og deltakelse i årets idrettsfestival og melhusmila!

Her er resultatliste for alle klasser:

Resultatliste Melhusmila 2023.pdf

PS: For feil eller mangler; send en korrigering til post@melhusil.no :)


Velkommen tilbake neste år!


Sportslig hilsen

Melhus Idrettslag

Resultatliste Melhusmila 2022

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Sep 2022

Melhus IL takker for oppmøte og deltakelse i årets variant hvor mye ble hastebesluttet i går kveld.

Vi har likevell fått gode tilbakemelding og vi ser at vi trøndere tåler ei regnskur og "litt vatn"!

Her er resultatliste for alle klasser:

Resultatliste-Melhusmila-2022.pdf

PS: For feil eller mangler; send en korrigering til post@melhusil.no :)


Velkommen tilbake neste år!


Sportslig hilsen

Melhus IdrettslagOBS: Viktig informasjon om Melhusmila 2022!

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 17. Sep 2022

VELKOMMEN TIL MELHUSMILA 2022

På grunn av ekstraordinære forhold med flom i løypa er det gjort store endringer knyttet til hvor løypa går. Vi ber deg derfor lese gjennom denne informasjonen nøye før start.

Praktisk informasjon

Betaling:
Deltakelse må være betalt for utlevering av startnummer. Påmeldingsavgifta betales på Hoopla. 

Påmelding kan du gjøre her:

https://melhusmila.hoopla.no/sales?_gl=1*1hn9jr3*_ga*MTc1ODk2MDY5OC4xNjYyMDU0Mzk2*_ga_FYY91S696B*MTY2MzI3Mjk2NS44LjEuMTY2MzI3Mjk3NC4wLjAuMA..

Påmeldingsfristen er satt til lørdag 17.september kl 20:00. Da stenger vi påmeldinga på Hoopit. Det vil være mulig å ettanmelde seg på søndag og, men da går prisen opp med 50 kr.

Deltakeravgift:

  • Junior (2005 eller eldre): 200,- 
  • Barn (2006 eller yngre): 100,- 
  • Trim: 100,-
  • Barnemila/Knøttmila: 0,-

Uthenting av startnummer:
Gjøres på stadion fra kl 10.30-11.30. Henvend deg i løpskontoret rett ved Start/Mål. Trim/Barnemila/Knøttmila kan henvende seg til Melhus Orientering som er rett ved løpskontoret.

Starttider

Tid/Trim

Starttidspunkt

Alle distanser på tid

12:00

Trim/uten tid

11:00-11.50

Barnemila og Knøttmila er et orienteringsløp i Melhus sentrum. Ta kontakt hos Melhus Orientering på arenaen for mer info. Kart er skrevet ut og fåes ved henting av startnummer.

Parkering/adkomst:
Det anbefales å sykle inn til sentrum eller ta bena fatt fra Høyeggen skole. For langveisfarende kan man parkere ved Melhus Skysstasjon (offentlig parkering med parkeringsavgift). Start/målgang er ved Svinsås Auto – Melhus - https://goo.gl/maps/gX81L9X1Q4g34Tue7

 

Stadionkart

Rød løype: Traseen som går ut av startområdet påstadion og tilbake.

Orangeløype: Rundesløyfe for de som løper Sirkamila eller Melhusmila

Løypekontor: Tidtaking og henting av startnummer.

 

Løypekart
Et bilde som inneholder kart
Automatisk generert beskrivelse

Alle distanser starter samtidig og løper langs den oppmerkede løypen på kartet ovenfor. 

Litmila (3km) løper hele rød trase én gang og i mål ved ankomst stadion.

Sirkamila (6km) løper traseen to ganger og vender på stadion på RUNDE (se orange merking på stadionkartet og følg skilting).

Melhusmila (10km) løper tre ganger med RUNDE ( se orange merking på stadionkartet og følg skilting), og må i tillegg ut på en liten æresrunde (se grønt punkt på løypekartet) før målgang. Det vil være skiltet på dette punktet og stå løypevakt.

 

Informasjon om løypa og Melhusmila

Løypa går i en runde (frem og tilbake a 3 km). Traseen vil være skiltet og merket. Løypa går på fortau. Ved enkelte steder vil løypa krysse trafikkert vei. Det vil være løypevakter på alle slike planoverganger. Disse vil forsøke å stanse trafikken, men har ikke myndighet til å stanse. Ha derfor et ekstra øye med kryssende trafikk. 

I år er det viktigere at vi følger høyreregelen - Hold til høyre, løp forbi til venstre. Vær obs på løpere som kommer i mot deg.

Oppbevaring av bagasje:
Vi har ingen oppbevaring av bagasje under løpet. 

Toaletter/drikkestasjoner/dusj
Vi har toaletter i start/målområdet. 

Premier til alle
Alle som deltar vil få premie. Det vil i tillegg være flotte uttrekkspremier blant alle startende.

Kiosk
Vi vil ha kiosk på stadion hvor man kan handle.

 

Velkommen


Spørsmål? Ta kontakt på post@melhusil.no eller telefon 40849074