Årsmøte 2024

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 21. Jan 2024

Til medlemmene i Melhus Idrettslag

                                                                                                                                                                           08.04.2024

Innkalling til fortsettende årsmøte i Melhus Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes onsdag 17.04 kl 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Gjenstående saker er 14.1.


Sportslig hilsen

Hovedstyret MIL

-------------------------------------------------------------------------------

Til medlemmene i Melhus Idrettslag

21.01.2024

Innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.03 kl 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03 til leder@melhusil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag, Simen Bruheim, kontaktes på telefon 40849074 eller e-post leder@melhusil.no

Filer:

Innkalling 2024.pdf

Forslag til sak til Årsmøte.docx (vedlegg - .s)

Saksliste 2024.pdf

Sak 10.1.pdf

Sak 10.2 Kjøp av løypemaskin.pdf

Årsberetning 2024.docx

Budsjett-2024.xlsx

Kontrollkomite 2024 signert.pdf

Sak 11 - 2024.pdf

Melhus idrettslag årsregnskap (2).pdf

Revisjonsberetning_melhus_IL.pdf


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Idrettslag

Et bilde som inneholder tegningAutomatisk generert beskrivelse