Innkalling og saksliste Årsmøte i Melhus Trim

Postet av Melhus IL - Trim den 27. Jan 2021

27.01.2020/Melhus

Innkalling og saksliste til årsmøte i Melhus Trim 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Trim 

Årsmøtet avholdes 17.feb klokken 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtedatoen til post@melhustrim.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes som du finner nederst i innlegget.

     SAKLISTE

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

 

2. VALG AV 

¤ MØTELEDER

¤ REFERENT 

¤ TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

 

3. ÅRSBERETNINGER.

¤ Trim v/June

¤ Vassfjellhytta v/June

¤ Gladdansen v/Ragnhild

 

4. REGNSKAP - BUDSJETT.

Trim – Vassfjellhytta – Gladdansen. v/Anne Jorun

 

5. VALG – velges for 2021 og 2022.

Trim: Leder, velges for ett år, 

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg: Liv og Anne Jorun

Nestleder, kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene.

 

Vassfjellhytta: Leder, velges for ett år,

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg, Lasse og Arild

Nestleder og sekretær velges blant styremedlemmene.

 

Gladdansen: Leder, velges for ett år,

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg, Aud Lunde Solem og Ragnhild Omdal

Nestleder og sekretær velges blant styremedlemmene

Festkomiteen, tur- og arrangementskomiteen:

På valg Karen Hoem, Svein Ustad, Solfrid Kjøsen og Inger Lossius

 

6. INNKOMNE SAKER 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes Anders Eggen, anders.eggen@nlr.no senest 12.02.21

 For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Trim blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan sendes til styret i Melhus Trim på e-post post@melhustrim.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Trim

Forslag til sak:

Forslag til sak til Årsmøte.docx