Styremøte Melhus IL - tirsdag 20. august 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Aug 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 41/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. juni 2019
  • 42/19 – Trimavdeling vs friidrett. Se e-post fra Trimavdelingen. 
  • 43/19 – Idretten i Melhus – behov for anleggsmidler – påvirkning før valget
  • 44/19 – Hjertestans under idrettsarrangement – opplæring og bruk av hjertestarter
  • 45/19 – Hallfordelingen for vinteren 2019/20
  • 46/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.