Styremøte Melhus IL - tirsdag 18. juni 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 13. Jun 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 34/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 21. mai 2019
  • 35/19 – Klubbhuset Gruva – status dusjanlegg 
  • 36/19 – Profil og logo Melhus idrettslag – forslag til forenkling av dagens logo og designhåndbok. Se vedlegg
  • 37/19 – «Nye Gruva – felles samlingsplass for idrettslaget» – informasjon om prosjektoppstart og planer
  • 38/19 – www.bedreklubb.no – Utviklingsverktøy for å drive og utvikle idrettslag – gjennomføring av del 1 for Melhus Idrettslag.
  • 39/19 – Resolusjoner fra Idrettstinget – se vedlegg
  • 40/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.