Styremøte Melhus IL - tirsdag 22. januar 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Jan 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 01/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 11. desember 2018
  • 02/19 - Møteplan 2019 - frister for årsmøter i avdelingene og årsmøtet
  • 03/19 - Regnskapsrapportering 2019
  • 04/19 – Hovedaktiviteter 2019 - årshjul 
  • 05/19 – Medlemskontingent 2019 – rutiner/utfakturering
  • 06/19 – Identitet og profil – tilbakemeldinger fra arbeidet i avdelingene og verdier «Idrettsglede for alle…».
  • 07/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.