Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 2024

Postet av Lasse Børgersen den 4. Feb 2024


Årsmøtet avholdes 27.februar kl 18:00-19:00 i klubbhuset i Gruva 1.etg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn eventuelle forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet senest 13. februar 2024. Forslagene kan sendes til melhusallidrett@gmail.com ved hjelp av vedlagte mal.

forslag-til-sak-arsmote.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post melhusallidrett@gmail.com


Årsmøtet er en viktig arena for medlemmene i Melhus allidrett, der man kan gi innspill, ta beslutninger og være med på å påvirke klubbens fremtid. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta og bidra til et godt og aktivt idrettsmiljø i Melhus.

Det er også en flott mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemmer og få innblikk i klubbens drift og planer for fremtiden. Vi ser frem til å se dere alle på årsmøtet og ønsker alle velkommen til en viktig og spennende kveld. 

Vi er avhengige av engasjerte foreldre for å opprettholde vårt allidrettstilbud. For å kunne fortsette med alle gruppene i allidrett, håper vi at flere kan melde seg til å delta. Hvis noen ønsker å bidra gjennom å delta i styret for allidrett, ber vi om at interesserte tar kontakt i forkant av 13. februar 2024.

Konkret så trenger vi en person til å melde seg for å bistå med oppgaven:

  • Kasserer/økonomiansvarlig
  • Styremedlem for å bistå koordinering av aktivitetsledere for de ulike årgangene


Nåværende leder har hatt ansvaret for avdelingen i 6 år og ønsker å overlevere oppgaven til ny engasjert person som har hjerte for allidrett og for bredde i idrettstilbud. Har du lyst å påta deg oppgaven som leder for avdelingen er det fint om du kan ta kontakt med dagens leder Lasse Børgersen før 13. februar.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen Styret i Melhus allidrett


Saksliste årsmøte allidrett 27.02.2024.docx.pdf

Årsmelding Allidrett 2023.pdf

Budsjett 2024 MIL allidrett.pdf

Resultatrapport 2023.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.