Gladdansen 10-årsjubileum

Jubileumsberetning og sanger.

Høsten 2000 utlyste Sør-Trøndelag Idrettskrets grunnkurs i internasjonal seniordans. Trimkomiteen i Melhus Idrettslag fattet interesse for tilbudet og etter en del sonderinger sa to seniorer seg villig til å delta på kurset. Gunvor Onsøyen og undertegnede dro til Trondheim for å delta sammen med 17 andre damer. Kurset var på 16 timer og ble ledet av en inspirerende Jytte Karlsson. Hun var forøvrig en av initiativtakerne da Forbundet Seniordans i Norge, FSN, ble stiftet i 1994. Og hun er æresmedlem av FSN.

Nye kurs ble tilbudt og trimkomiteen var interessert i at vi skulle delta så de betalte kostnadene, kursavgift, materiell, reise osv. Våren 2001 deltok vi på «Gult kurs» og om høsten slo vi til med «Rosa kurs». For at vi ikke skulle glemme dansene vi hadde lært, tok vi turer både til Orkanger og Trondheim for å repetere.

Vi ble så enige om at nå var det på tide å starte egen gruppe, og inviterte til informasjonsmøte i klubbhuset tirsdag 6. nov. 2001. Leder for Region Trøndelag, Greta Domaas, møtte med 10 dansere fra Leangenringen for å hjelpe oss med oppstarten. Fra Melhus møtte 6 stk. inkl. de to instruktørene. Greta Domaas informerte om FSN, Region Trøndelag og internasjonal seniordans og ledet dansen en times tid. Vi serverte kaffe og kaker og ble enige om å starte 12.11.01. Navn på gruppa ble diskutert ved flere anledninger, og vi kom fram til at «Gladdansen» var et luggumt navn.

Den 12. november 2001 møtte 14 dansere fra Melhus opp. Og siden har jungel- telegrafen gått slik at høsten 2004 var oppslutningen så stor at vi måtte sette sluttstrek. 30 dansere i ring er maks. hva golvet i klubbhuset rommer.

Nytt parti ble annonsert. Og 24.01.05 var mandags-Gladdansen i gang. Nye dansere strømmet til slik at i 14.02. 2008 var torsdags-Gladdansen på dansegolvet. Etter hvert har medlemstallet minket. Noen har gått av for aldersgrensa og noen har sluttet p.g.a.sjukdom, slik at nå er vi to ringer: Gladdansen I og Gladdansen II med til sammen 50 registrerte medlemmer.

Vi møtes hver mandag og tirsdag kl. 11 - 13 i Klubbhuset til Melhus Idrettslag, der vi har gratis husleie. 2 instruktører møter 1 time før for å ordne med serveringa og for å trene på dagens danser.

Vi har minst mulig byråkrati og mest mulig dans slik at administrasjonen er enkel: Hver gruppe har en leder og en kasserer. Vi har felles sekretær og felles festkomite. Kassereren i trimavd. fører regnskapet.

Vi har god styring på økonomien.

Danserne betaler kr. 50,- pr. gang. De to danselederne får 100,- hver + at de får dekket utgiftene til serveringa. Nettoen går inn på konto.

Høsten 2008 søkte vi Folkekulturforbundet, FOLK, om voksenopplæringsmidler, VO. Søknaden ble godkjent. Hvert halvår sender vi søknad om midler. og regnskap med oppmøteliste

I 2003 bestemte vi oss for å prøve med gammeldans 1. fredag i måneden, dans til levende musikk, servering og åresalg. Det viste seg å bli en suksess både økonomisk og sosialt.

Vi har investert i nytt lydanlegg og kjøpt div. utstyr til kjøkkenet i klubbhuset.

Medlemskontingenten til Forbundet SN betales fra felleskassa og instruktørene får dekket alle utgifter i forbindelse med kurs.

Vi er godt forspent med instruktører: Gunvor Onsøyen, Ragnhild Omdal, Aud Lunde Solem, Kjersti Øyaas, Gunnar Hegstad og Kristian Westrum. Solfrid Kjøsen har en pause. I tillegg har vi to assistenter: Sverre Løkken og Harald Løftamo.

Vi er en aktiv gjeng som takker ja til de fleste invitasjoner.

4.- 6. juni -04 deltok vi sammen med dansere fra Kvålsringen på Landsstevne for seniordans på Lillehammer. En uforglemmelig opplevelse med 1500 dansere i Håkons hall. Og banketten på lørdag kveld var flott.

17. - 19. juni -05 reiste vi sammen med Kvålsringen til Røros for å delta på dansetreff for 180 seniorer fra Sør-Trøndelag. Etter den tid har vi valfartet til Røros hvert år med unntak av 2008 da regionstyret forsøkte en ny vri og la dansetreffet til Stjørdal. Tilbakemeldinger fra deltakerne gjorde at Røros ble foretrukket ved senere treff.

Og i mars -06 dro begge Gladdanseringene på langweekend på Savalen.

Regionsstyret henvendte seg til oss for å høre om vi kunne organisere danse- ledertreff i Klubbhuset 13. mars i 2004. Det tok vi på oss, og 30 danse- instruktører møtte opp. Og 16. april i 2005 tok vi på oss samme jobben.

Vi har ved flere anledninger opptrådt på scenen i Rådhuset, på Coop-fest i Bøndernes Hus, åremålsdager, danset ute ved Melhustorget, ved åpninga av den nye Folk i Formløypa o.s.v. Høsten 2008 ble vi invitert til å delta i Roundsgruppa på Kvål. 6 par meldte seg som kjører til Kvål hver onsdagskveld.

I 2009 ble Seniordansens dag arrangert for første gang. Ringene i Melhus samarbeidet. Og slo til med oppmarsj i Melhus sentrum og dans ved kjøpesentra, Kroa, Buen og Rådhuset. I 2010 og -11 ble Seniordansens dag markert med utendørs dans og avslutning med middag på Høvdingen.

Vi har anskaffet oss blå og orange T-skjorter med Gladdans-logo. Til Landsstevne på Lillehammer fikk vi tak i de såkalte «Harry-skjortene»,

Ikke akkurat vakre, men vi syntes i landskapet. Og til Høstdansen på Røros anskaffet vi oss sorte tennis-skjorter med stor Gladdanslogo på ryggen, MIL-logo på venstre erme og lange skjerf som knyttes rundt midja eller ved spesielle anledninger brukes som hårband.

Vi rekrutterer medlemmer gjennom PR i MIL sitt medlemsblad som kommer ut 1 g. i året, ved å opptre, men kanskje mest gjennom «munn til øre-metoden» .

Nye dansere tilbys lynkurs. De kommer en time før dansen og får innføring i uttrykk og øver på forskjellige trinn og vendinger. De oppfordres til å møte opp 5 ganger før de bestemmer seg og de aller fleste fortsetter. En annen ting vi innprenter., er at det er lov å gjøre feil. Det er bare å prøve på nytt igjen.

Slik at som nevnt, har vi nå to Gladdansringer med tilsammen 50 dansere og 6 instruktører.

Vi er svært heldige som har både eget lokale og egen musiker/husdikter.

Trygg tryller fram viser ved enhver anledning og akkompagnerer på trekspill, gitar eller piano.

Vi er enige om at internasjonal seniordans er midt i blinken for oss over 55 år.

Med andre ord: Seniordans er topp både for hode og kropp.


Melhus, 24.10. 2011.

Ragnhild Omdal

sekretærVelkomstsang

Gladdansen - 10 år

Melodi: Congratulations


Vi jubilerer, og gratulerer

hverandre med et flott og godt decennium (10 år)

Man applauderer,og spekulerer

om slikt e mulig og om ka som ligg te grunn:

Det var a Ragnhild som fikk starta hele ballet,

og fikk a Gunvor også te å føle kallet,

og ette kvart så vart det fleir' enn to i tallet

som laga skallet

som ligg i bunn.

Vi jubilerer, og gratulerer

dem som ska prises her og nå

i bunn og grunn.


De kommanderer, vi absorberer,

ein boks og bytt-om-fot og mølle, soloring.

Argumenterer, vi kombinerer

det som blir sagt og gjort om kvar ein dainse-ting.

Det e så mange ting man skal effektuere,

at det e vanskelig å alltid memorere.

Og man kan ikke av og til jo kun sjonglere,

og protestere

på aille ting."

Vi jubilerer, og reflekterer,

og berre ønske lykke te,

og Tinge-ling!

Vi jubilerer, og memorerer,

og berre ønske lykke te,

og Tinge-ling-ling-ling!

Trygg10-årsminner

Sunget av Gladdansens egen kvartett på jubileumsfesten.

Melodi: "Snilleste gutt på sovesal 1" av Lillebjørn Nilsen


Husse du deinn' gongen, då vi starta opp med dainsen?

De' e no'ganske lenge sia, de'.

Vi va' jo heilt i starten, og satsa litt på sjansen

på om vi kom te' heilt å vårrå med.

Med hjertet oppi' halsen, vi møtt' "Den lille valsen",

og trødde på og valsa ruinnt i ring.

Men det var uten frøkt, fordi det heile va jo trøgt,

og vi valsa og lot som ingenting.

Husse du deinn gongen, då vi starta opp med dainsen,

og lærte oss litt meir om bytt-om-fot.

Det va nok itj' så enkelt, men vi hadde enno sjansen

te' bytting av no'n føtter uten rot.

Og etterpå kom dos-a-dos og boks og litt arkade,

det blei jo rektig trivelig i blaint.

For brått så sa det "pling", så vi koinne kvar ein ting,

ja, det e verkelig ailldeles saint.


Husse du deinn gongen ,då vi starta opp med Rugen?

De' e no' ganske lenge sia, de'.

Det vistes på han Åge, at han va ganske sugen:

"Det herre må æ prøv' så får vi se."

Så var det nokka ainna som hainnla om ei flue,

og like etterpå "Den tredje mann".

Vi trødde og vi hoppa, liksom deinn berømte loppa,

og følte oss heilt oppå littegrann.

Husse du deinn gongen, då vi kjaurd sørover dalen,

og havna heilt omsider oppå Kvål.

Vi hadde nettopp våkna, såvidt opp i fra dvalen,

men likevel vi kom itj' heilt i mål..

For dainsen vi sku'dainse , var ikke lett å sainse,

de' va vesst om deinn dama,hu Lady.

Vi vandra og vi svingte, te' ,(sakte) gong-gong klokka ringte. (Ragnhild)

og måtte starte opp igjen på ny.