Slik kommer du i gang med Hoopit

Postet av Melhus IL - Trim den 29. Aug 2022


Kjære medlemmer!


Melhus Idrettslag benytter Hoopit for medlemssystem, og med tilhørende funksjonalitet som:

banekalender, klubbhuskalender, aktivitetsplanlegging pr avdeling man er medlem av, betalingsløsning for treningsavgift/medlemskontingent, politiattest og kommunikasjonsplattform for intern kommunikasjon for styrer, lag og utvalg.

Systemet dekker løsningen for tidligere medlemssystem og evt Facebook/Spond. Men det er ingen krav for å slutte å bruke Spond som kommunikasjonssystem inntil videre, men da må man føre dobbelt siden medlemsregistreringen er knyttet til Hoopit.

 

Hvis du er nytt medlem eller ønsker å være tilknyttet flere avdelinger i Melhus idrettslag registrerer du deg i Hoopit ved å følge denne lenken:

https://admin.hoopit.io/melhus-idrettslag-735223

Trykk på ditt «lag» og vipps så er du inne :)

 

Spørsmål?

Du kan sende mail til post@melhusil.no eller kontakte ansvarlige for avdelingen du er eller ønsker å være tilknyttet.

Tips: Bruk også chattefunksjonen i Hoopit og se «Spørsmål og svar – Hoopit» på denne lenken: https://support.hoopit.io/nb/?fbclid=IwAR04bQ7pYMo_2XHaCn9RGNj0VPnVrcVdczt6HClJBVe0W0rCZrpBAfYPKgQ

 

Velkommen til Melhus Idrettslag og Hoopit!
Innkalling og saksliste Årsmøte i Melhus Trim

Postet av Melhus IL - Trim den 27. Jan 2021

27.01.2020/Melhus

Innkalling og saksliste til årsmøte i Melhus Trim 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Trim 

Årsmøtet avholdes 17.feb klokken 19:00 i 2.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtedatoen til post@melhustrim.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes som du finner nederst i innlegget.

     SAKLISTE

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

 

2. VALG AV 

¤ MØTELEDER

¤ REFERENT 

¤ TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

 

3. ÅRSBERETNINGER.

¤ Trim v/June

¤ Vassfjellhytta v/June

¤ Gladdansen v/Ragnhild

 

4. REGNSKAP - BUDSJETT.

Trim – Vassfjellhytta – Gladdansen. v/Anne Jorun

 

5. VALG – velges for 2021 og 2022.

Trim: Leder, velges for ett år, 

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg: Liv og Anne Jorun

Nestleder, kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene.

 

Vassfjellhytta: Leder, velges for ett år,

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg, Lasse og Arild

Nestleder og sekretær velges blant styremedlemmene.

 

Gladdansen: Leder, velges for ett år,

2 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg, Aud Lunde Solem og Ragnhild Omdal

Nestleder og sekretær velges blant styremedlemmene

Festkomiteen, tur- og arrangementskomiteen:

På valg Karen Hoem, Svein Ustad, Solfrid Kjøsen og Inger Lossius

 

6. INNKOMNE SAKER 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes Anders Eggen, anders.eggen@nlr.no senest 12.02.21

 For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Trim blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan sendes til styret i Melhus Trim på e-post post@melhustrim.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Trim

Forslag til sak:

Forslag til sak til Årsmøte.docxVassfjellhytta

Postet av Melhus IL - Trim den 9. Sep 2020

Vassfjellhytta holder stengt ut 2020 grunnet Koronasituasjonen.Årsmøte Mil trim

Postet av Melhus IL - Trim den 26. Feb 2020

  

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I

TRIM – VASSFJELLHYTTA – GLADDANSEN

TIRSDAG 3. mars 2020 KL. 1900 2. ETG. I KLUBBHUSET I GRUVA.

    SAKLISTE

1.  VALG AV 

¤ MØTELEDER

¤ REFERENT

¤ 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

 

2.  ÅRSBERETNINGER.

¤ Trim v/Ruth Laila

     ¤ Vassfjellhytta v/June 

¤ Gladdansen v/Ragnhild

 

3.  REGNSKAP - BUDSJETT.

Trim – Vassfjellhytta – Gladdansen.v/Ruth Laila

 

4.  VALG – velges for 2020 og 2021.

Trim: Nestleder, 3 styremedlemmer.

Vassfjellhytta: Leder, 2 styremedlemmer.

Gladdansen: Kasserer, styremedlem,

                       

                                                  

 

SERVERING

 


 

MIL/ÅRSMØTE TRIM SAKLISTE